Friday, October 22, 2010

Simple Lang

Ang Undas ay Hindi Araw ng Pagkakalat

Sa mahabang panahon ay nakaugalian na natin, laluna ng mga Katolikong
Pilipino, ang magtungo sa sementeryo tuwing una at ikalawang araw ng
Nobyembre upang dalawin ang puntod ng ating mga namayapang kamag-anak
at kaibigan, bitbit ang mga kandila, bulaklak at mga pamatid uhaw at
gutom.

Ano man ang lagay ng panahon, umulan man o umaraw, ay dadagsa ang
milyun-milyong mamamayan sa animo piyestang pagdiriwang ng pagala-ala
ng mga naulila sa mga minamahal na sumakabilang buhay na. Halos hindi
mahulugang karayom ang mga sementeryo at mga karatig lugar sa
sanglaksang tao at tindero na nagsisiksikan sa mga daan.

Bagamat kapuri-puri ang ganitong pagbubuklod nating mga Pilipino,
nababahiran ito ng walang pasubaling pag-aaksaya at pagkakalat sa
mismong himlayan ng mga mahal na namayapa.

Bago pa man mananghali ay makapal-kapal na ang mga kalat sa paligid ng
mga puntod at sa mga maliliit na daanan. Nagkalat ang upos ng
sigarilyo, balot ng kendi at tsitsirya, baso o supot na plastik para
sa palamig, basyong bote ng tubig at iba pa.

Kapansin-pansin ang di pagpansin ng marami sa masukal na paligid,
laluna kung dinatnan na nila ang lugar na marumi at makalat. Tila
araw ng libreng pagkakalat tuwing Undas, walang batas na nagpipigil sa
pagkakalat, walang sisita at magpaparusa sa mga magkakalat.

Sa pagnanais na maging malinis ang ating mga sementeryo ay nagpaabot
ng ilang mga praktikal na mungkahi ang Ecowaste Coalition sa Simbahan,
sa mga tagapangasiwa ng sementeryo, mga tindero at sa publiko.

Sa Simbahan, nanawagan ang Ecowaste Coalition na himukin at gabayan
nito ang sambayanan tungo sa simple, ispiritwal at makakalikasang
paggunita sa Araw ng mga Patay.

Sa mga tagapangasiwa ng mga sementeryo, pampubliko man o pribado,
iminumungkahi ng Ecowaste Coalition na magtalaga ng sapat na
"recycling station" sa loob at labas ng sementeryo para sa madaling
pagbubukod ng mga nabubulok at di nabubulok na panapon. Makakatulong
rin ang paglalagay ng mga karatula na magpapaala-ala sa madla na huwag
magkalat, magtambak o magsunog ng basura.

Sa mga tindero't negosyante, nakikiusap ang Ecowaste Coalition na
iwasan ang mga isahang gamit na plastik (supot, istro, baso at iba pa)
at sikaping huwag lumikha ng anumang basura. Sa mga mamimili, mabuti
ang magdala ng bayong, bag na katsa o anumang sisidlan na magagamit
muli para sa mga bagay na dadalhin sa sementeryo at mga bagay na
bibilhin doon.

Sa mga magsisidalaw, ito naman ang panawagan ng Ecowaste Coalition:

-Piliin ang mga kandilang di lumilikha ng maitim na usok at abo, at
magsindi ng sapat na bilang lamang.

-Mag-alay ng mga lokal na bulaklak, at iwasan na balutan pa ito ng plastik. .

-Iwasan ang labis-labis ng pagbabaon o pagbili ng pagkain at inumin.
Iwasan ang paggamit ng mga isahang gamit na sisidlang plastik o
Styrofoam.

-Magbaon ng inuming tubig upang hindi na bumili ng "bottled water."

-Ilagay sa tamang sisidlan lamang ang mga panapon at huwag na huwag
magkakalat sa sementeryo at paligid nito.

-Kung kulang o walang sistema para sa wastong pangangasiwa ng mga
panapon sa loob ng sementeryo, iuwi na lamang ang mga tira o
pinaggamitan. Ipakain sa hayup o gawing kompost ang nabubulok, at
i-recycle ang mga bagay na mapakikinabangan pa.

Igalang natin ang himlayan ng mga patay at panatilihing malinis at
ligtas sa kalat at polusyon.

0 comments:

Post a Comment